รถมอเตอร์ไซค์ มีระบบกันสะเทือนเพื่อให้การยึดเกาะถนนได้ดีและสร้างความสุนทรีย์ หนึบหนับ นุ่มนวล ในทุกสภาพถนนถนน การเซ็ตค่าโช้คที่ดี และเหมาะสมกับวิธีการขับขี่ของเจ้าของรถและสิ่งที่ติดมากับรถนั้น เมื่อลงตัวแล้วก็ต้องหมั่นดูแล ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะคงเดิมไปตลอดเสมือนไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงการดูแลรักษาสภาพช่วงล่างของรถให้พร้อมใช้งานในระดับที่ดีที่สุดอยู่เสมอกัน

รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันมีระบบกันสะเทือนที่ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกัน ทั้งขนาดและอุปกรณ์ภายใน ทั้งระบบไฟฟ้าและไม่ใช่ระบบไฟฟ้า แต่มีชิ้นส่วนสำ คัญเล็กๆชิ้นนึงที่ต้องมีกันทุกรุ่นทุกแบบทุกแบรนด์

ซีลดันฝุ่นหรือ“DustSeal” ครับ

จากรูป จะให้เห็นถึงซีลดันฝุ่นที่ใช้กับโช้คแต่ละประเภทที่มีอยู่ในท้องตลาด ทำ หน้าที่ดัน หรือ กันและดันไม่ให้ฝุ่นที่เกาะบริเวณแกนโช้ค ไม่ให้ฝุ่นหลุดเข้าไปภายในโช้คได้

ฟังดีๆ นะครับว่ารถที่เกิดปัญหาโช้ครั่วซํ้าซาก อาจเกิดจากที่ช่างเปลี่ยนซีลนํ้ามันแต่ไม่เปลี่ยนซีลดันฝุ่นให้เรา เพราะมันมีอายุการใช้งานของมัน เมื่อซีลดันฝุ่นที่เสื่อมสภาพไม่สามารถดันฝุ่นได้อีกต่อไป และประกอบกับนํ้ามันโช้คที่โผล่ออกมาให้ความหล่อลื่น กลับต้องผสมฝุ่นที่มีส่วนประกอบของของแข็งขนาดเล็ก ครูดไปมาภายในโช้คของรถเรา ทำ ให้โช้คเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพได้ง่าย

เมื่อซีลดันฝุ่นเสียหายจะส่งผลทำ ให้โช้คต้นนั้นๆ มีอายุการใช้งานสั้นกว่าอายุการใช้งานจริงถึง 50% และเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นผงเข้าไปด้านในโช้ค เมื่อเราเทนํ้ามันออกมาจะพบว่านํ้ามันมีการปนเปื้อนและเสื่อมสภาพเป็นที่มาของอาการ“ขี่ไม่ได้” “แข็งกระด้าง” “โช้คไม่ซับไม่ทำ งาน”

นั่นแหละซีลดันฝุ่น

จากการเปรียบเทียบ ซีลดันฝุ่นที่มีลักษณะแตกร้าวบริเวณปลายของยางดันฝุ่น ทำ ให้ไม่สามารถป้องกันฝุ่นจากภายนอกได้กับรูปซีลดันฝุ่นใหม่ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% เนื้อยางนิ่ม ไม่แตกร้าว ไม่ขาด

การประกอบโช้คต้องใช้ความละเอียดและความสะอาดระหว่างการประกอบ เพื่อประสิทธิภาพดีที่สุด ป้องกันอาการโช้ครั่วซํ้าซาก ช่วยป้องกันไม่ให้แกนโช้คเป็นรอย ควรเลือกใช้ซีลนํ้ามัน และซีลดันฝุ่นที่มีคุณภาพ

IMG_20151012_185843

ถ้าพูดถึงการเซอร์วิสโช้ค โดยปกติแล้วระยะในการเปลี่ยนซีลดันฝุ่นนั้น ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือบำ รุงรักษารถ จึงอยู่ที่ช่างของคุณที่จะแนะนำ เรื่องการดูแล แต่วันนี้ผมขอแนะนำ หลังจากเก็บข้อมูลมานานว่าทุกๆ15,000กิโลเมตร หรือทุกๆ สามปีให้เปลี่ยนนํ้ามันโช้คและซีลดันฝุ่นพร้อมกัน เพื่อรักษาสมดุลที่ดีของช่วงล่างของรถให้สมํ่าเสมอ

รับรองว่าคุณสนุกกับการขี่รถมากขึ้นกว่าเดิม แน่นอน!

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับช่วงล่าง ปรึกษาได้ตลอดเวลาที่ www.facebook.com/OnThrottle

 

WRITER / IMAGE : Panit Naviroj / OnThrottle

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s