การวาดภาพเป็นวิธีการใช้กระบวนการทางความคิดอย่างหนึ่ง โดยมีปากกาเป็นอุปกรณ์ส่งผ่านความคิด แจนคิดว่าการวาดภาพเป็นส่วนผสมระหว่างการใช้สมองในการคิดงานให้มีรูปแบบและ message ที่น่าสนใจ กับการใช้ความชำานาญจากทักษะฝีมือ โดยมีอารมณ์ ความรู้สึกเป็นแรงผลักในการสร้างงาน

 

เวลาที่ปลายดินสอจรดลงบนกระดาษ ในใจคิดอะไรบ้าง?

แจนคงแยกตอบเป็นสองส่วน คือ ช่วงจรดคิด กับ ช่วงจรดทำ

จังหวะที่ต้องคิดก็คิดก่อน โดยมากการทำงานของแจนมักจะเริ่มจากเอา opinion หรืออารมณ์ที่เรารู้สึกรุนแรงชัดเจนกับเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวมาทำความเข้าใจ แล้วร่างภาพคร่าวๆ ที่สามารถสื่อถึง message ที่เราต้องการออกมา คุยกับตัวเองผ่านปากกาและกระดาษว่าเรามีความเข้าใจและคิดเห็นต่อเหตุการณ์ คน หรือ สถานที่นั้นอย่างไร พอได้ภาพคร่าวๆ จีงจะเริ่มลงมือทำ

ตอนช่วงจรดปากกาทำเองก็มีความสนุกจากความอิสระในตัวเองเมื่อไม่ต้องคิดอะไรในใจมากมายนัก การวาด doodle หรือ การวาดรูปเล่นเองก็เป็นฝึกความคิดสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่ง ลองวาดก่อนแล้วเอากลับมาลองคิดทวนซ้ำ คิดใหม่แล้วกลับไปลองวาดใหม่อีกครั้งเพื่อหาผลลัพธ์ใหม่ก็ได้ โดยห้วงความรู้สึกขณะจดปากกาในช่วงนี้ถึงจะมีความหลากหลาย แต่เราก็สามารถสนุกกับมันได้โดยไม่หลุดออกนอกแบบที่เรากำหนดเมื่อมี message หลักทำหน้าที่เป็น constrain ให้แล้ว

แต่ในกรณีนี้คำถามใช้คำว่าในใจ อาจจะต้องการถามถึงในใจ (Heart) มากกว่าในความคิด (Head) หรือเปล่าแจนไม่แน่ใจ แต่ถ้าเป็นในใจ (Heart) คิดอะไร คำตอบก็คงเป็นเชื่อมั่นกับงานทีกำลังทำและมีความสุขกับช่วงเวลาที่จรดปากกาลงไปค่ะ

 

 

Illustrator : Suphitcha Jan Donsrichan
Website : http://www.jayspaper.com / http://www.facebook.com/jayspaper

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s