มันเริ่มจากกองบรรณาธิการของเราคนหนึ่งใส่หมวก Cap มาทำาต้นฉบับเล่มนี้แล้วเธอก็บอกว่าเธอชอบหมวก Cap
Cap มันเริ่มมาจากไหน

 

dsc_8307

หมวก Cap ถือเป็นเครื่องแต่งกายอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงปี 1920-1930 จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งมันยังเป็นหมวกที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องแต่งกายชิ้นอื่นๆ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้หมวก Cap หรือที่เคยเรียกกันแต่เดิมทีว่า Flat Cap ถึงได้รับความนิยม

dsc_8298

อย่างมากในอดีต และยังนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่ามันมีที่มาจากประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องแฟชั่น และผู้คนแต่งตัวกันได้มีสไตล์สุดๆ อย่างประเทศอังกฤษการที่ทุกคนในยุคนั้นนิยมใส่หมวกคงเพราะมันสามารถเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะทางสังคม สัญลักษณ์ของการนับถือศาสนา แสดงถึงพลังอำานาจและความทันสมัยของคนในสังคมได้ โดยมีสี และวัสดุเป็นตัวสะท้อนถึงบุคลิก หรือกลุ่มคนต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ในยุค 1571 Flat Cap ยังเคยเป็นกฏหมาย หรือข้อบังคับให้ผู้ชายทุกคนที่มีอายุเกิน 6 ปีขึ้นไป สวมใส่หมวก Cap ที่ทำจากผ้าขนสัตว์ในทุกวันอาทิตย์ และวันหยุด ถึงแม้ว่ากฏหมายนั้นจะถูกยกเลิกลงในปี 1579 ก็ตาม แต่มันก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำาให้การสวมใส่หมวก Cap มีอิทธิพลต่อชาวอังกฤษเป็นอย่างสูงไม่ใช่แค่ประเทศอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นที่อินกับ Flat Cap เพราะทางฝั่งอเมริกาก็ได้รับอิทธิพลของหมวกที่ว่านี้ด้วยเช่นกัน โดยเกิดจากการที่ชาวไอริส และชาวอังกฤษตอนใต้ที่อพยพมายังประเทศเสรี พวกเขาได้นำเอาแฟชั่น Flat Cap มาเผยแพร่ ซึ่งทำให้มันได้รับความนิยมในวงกว้างจากพวกแรงงาน และชนชั้นสูงในช่วงทศวรรษที่ 19 ต่อมา Flat Cap ก็ยังถูกเด็กส่งหนังสือพิมพ์ในอเมริกานำามาสวมใส่จนเกิดเป็นสไตล์ที่เรียกว่า Newsboy Cap จนกลายเป็น Pop Culture ที่ฮิตอย่างต่อเนื่อง และใครๆ ต่างก็สวมใส่ในชีวิตประจำาวันมาจนถึงทุกวันนี้ สำาหรับบางคนหมวกอาจเป็นแค่สิ่งที่ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันอากาศร้อนหรือฝนตกเท่านั้น แต่สำหรับคนบางกลุ่มหมวกเป็นเหมือนกับสัญลักษ์ที่สะท้อนถึงตัวตน บุคลิกและสไตล์ของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดด้วย

Writer : Mintra Ruengsakvichit
Photographer : Tanapol Kaewpring
Special Thanks : Wooden Submarine

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s