Notion /(noun): 1. A conception of or a belief about something

Body /(noun): 1. The physical structure, including the bones, fresh and organs, of a person or an animals.

มันไม่เคยมี sex ที่ปราศจาก body และมันจะข้อจำกัดที่น่าเสียดายของ sex ถ้าเราเข้าใจ body ว่าเป็นแค่แนวคิดของร่างกายของชายหรือหญิงเท่านั้น

ความเร้นรับของ sex ไม่ได้ถูกจำกัดแค่สิ่งที่เราเห็นในการแสดงออกทางเพศเท่านั้น แต่ยังเร้นลับและลึกลงไปในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตา หรือสัมผัสทางร่างกาย sex หยั่งรากลึกลงไปในพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ ในแบบที่มนุษย์เองก็อาจจะไม่อยากยอมรับมันเสียด้วยซ้ำ sex ซ่อนเร้นอยู่รอบๆ ตัวเราอย่างลึกซึ้งและแยกออกจากเราไม่ได้ และเราก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำ ว่าเรามีมัน

Micheal Foucault เชื่อว่า ‘กาย’ (the body) และ sexuality ถูกสร้างขึ้นจากระบบของสังคมมากกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และความสนใจและหมกมุ่นในเรื่อง  sex ของมนุษย์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความหมกมุ่นในเรื่อง body ของมนุษย์ มิหนำซ้ำ ความหมกมุ่นในเรื่อง body ฃองมนุษย์ในทางสังคมวิทยานี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งพลังของมนุษย์ ซึ่งนั่นทำให้ sex และ the body เชื่อมโยงกับมนุษย์ในทางสังคมในฐานะต้นตอของพลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มันเป็นเรื่องที่ตื้นเขินมาก ถ้าจะเข้าใจ sex เป็นแค่การแลกเปลี่ยนทางกายภาพของหญิงและชายเพื่อการสืบพันธ์ุ sex ไม่เคยถูกจำกัดอยู่แค่สัญลักษณ์ทางเพศ หรืออารมณ์ความรู้สึก ปฏิกริยาตอบสนอง หรือกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเหล่านั้น sex อยู่รอบๆ ตัวเราในแบบที่เราไม่รู้ตัว แต่กระตุ้นเร้า และทำให้เราตื่นเต้น sex แฝงอยู่ในงานออกแบบ เพลง ภาพยนต์ และหลายๆ สิ่ง ที่ถึงแม้เราจะมองไม่เห็น แต่ปฏิกริยาของเราที่มีต่อมันก็ล้วนเป็นแบบเดียวกันกันที่เรามีต่อ sex ในแบบที่เราเห็นด้วยตาและคุ้นเคย

บทสนทนาของ sex เริ่มต้นจากบทสนทนาของ body (the notion of body) ความคิดที่เรามีทั้งหมดเกี่ยวกับ sex รวมถึงปฏิกริยาต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่า sex ล้วนก่อกำเนิดมาจาก the notion of body สภาพและความหมายที่เราให้กับ ‘ร่าง’ หรือ body เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เป็นพื้นฐานที่ความคิดแบบ sex จะก่อกำเนิดขึ้น มันจะไม่เคยมีสภาวะสำหรับ sex ที่ปราศจาก body และทุกสถานการณ์ของ sex ล้วนเกิดขึ้นบน body อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในงานเขียนที่ดีที่สุดของ Simone de Beauvoir, The Second Sex, เธอเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรจะได้มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์ของความรู้สึกในการที่จะเอาชนะและถูกเอาชนะเพื่อที่จะได้ลิ้มรสซึ่งอิสรภาพ The body เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่เป็นทั้งวัตถุที่ถูกกระทำ (object) และ สิ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องราว (subject) Beauvoir เธอคิดว่าเป็นความโชคร้ายที่กฎของความจริงที่ว่านี่ไม่ได้รับการเคารพจากสังคมที่ถูกข่มโดยผู้ชาย ที่มักจะเชื่อว่าร่างกายของผู้ชาย เท่านั้นที่จะเป็น สิ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องราว (subject) และร่างกายผู้หญิงจะต้องเป็น วัตถุที่ถูกกระทำ (object) เสมอ จากแนวคิดของ  Beauvoir นี่เองที่เราเริ่มมองเห็นว่าทำไมแนวความคิดของ sex ถึงเริ่มจากความใกล้ชิดที่ขัดแย้งกันโดยมีลำดับขั้นของการที่สิ่งหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกสิ่งหนึ่ง (Patriarchy juxtaposes) เพราะ the notion of sex เริ่มจากการให้ความหมายของระบบในสังคม และสังคมให้ความหมายกับ body ในฐานะของ object และ subject โดยมีลำดับที่ไม่เท่าเทียมกันโดยเริ่มจากชายเป็นผู้กระทำ และหญิงเป็นผู้ถูกกระทำ ถ้าเราเข้าใจว่า sex ก่อกำเนิดจาก the notion of body ภายใต้ Patriarchy juxtaposes ได้ เราก็จะมีอิสระอย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่ในแบบที่ Beauvoir อธิบายไว้ว่า body สามารถเป็นทั้ง object และ subject ได้ในเวลาเดียวกัน แต่นั่นหมายความว่าแนวความคิดของ sex จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ผู้ชายกับผู้หญิง ซึ่งอาจจะอยู่ในทุกๆ ที่ที่สามารถก่อให้เกิดเงื่อนไขของ Patriarchy juxtaposes ขึ้นได้

หนึ่งในสัญลักษณ์ท่ามกลางหลายความหมายที่เราให้กับ sex คือความขัดแย้งระหว่าง body การเสียบ แทง ทะลุผ่านพื้นผิวของ body ล้วนเป็นความขัดแย้งที่นำไปสู่สภาวะของ sex แต่ความขัดแย้งเหล่านั้นมีเงื่อนไขที่ต้องมีสภาวะของลำดับขั้นในลักษณะที่มีสิ่งหนึ่งข่มอีกสิ่งหนึ่ง (Patriarchy) เพื่อนำไปสู่สภาวะของจุดสุดยอด (climax) หรือกลับไปสู่สมดุลย์ของ body ซึ่งอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง ไม่ต้องแปลกใจถ้ามองย้อนกลับไปในศาสตร์ของภาพยนต์ จะมองเห็นสัญญลักษณ์ของ sex เหล่านี้ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่องเพื่อให้เกิดสภาวะ climax ของภาพยนตร์โดยไม่ได้มีภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ชาย หรือผู้หญิงด้วยซ้ำ การยิง เสียบ แทงเข้าไปใน body ในทุกรูปแบบที่ทำให้เรื่องราวในภาพยนตร์กลับไปสู่สภาวะสมดุลย์ใหม่ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนัยยะของ sex ที่ซ่อนเร้นเพื่อจะสร้างความรู้สึกให้ตื่นเต้นแบบ climax ที่ได้ผลลัพธ์แบบไม่ต้องสงสัย ที่ใดที่มี notion of body ที่นั่นก็สามารถสร้าง notion of sex ได้เสมอ

ในทางสถาปัตยกรรม ตัวสถาปัตยกรรมเองก็ว่าด้วย body เป็นพื้นฐาน notion of body ในทางสถาปัตยกรรมยังเคยถูกอธิบายไว้ว่าเป็นขอบเขตที่กว้างขึ้น (extended boundery) สำหรับ body ของสถาปนิกเสียด้วยซ้ำ sex เกิดขึ้นในทางการออกแบบโดยการสร้างความขัดแย้ง (Juxtaposes) ของ body ขึ้นในภาวะที่นำไปสู่การควบคุมของสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนืออีกสิ่งหนึ่ง เช่น ความขัดแย้งของ space จากที่แคบไปที่กว้าง หรือพื้นผิวที่ขัดแย้งกันระหว่าง วัสดุที่ยังปรากฏในสมดุลย์ แต่สามารถเห็นได้ชัดว่า body ใดกำลังควบคุม body  ใด เหล่านี้ล้วนเป็นบทสนทนาของ sex ที่สร้างความตื่นเต้นที่ผ่านสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น และสามารถสร้างปรากฏการณ์ของ sex แบบเดียวกันนี้ได้ในงานออกแบบทุกๆ ประเภท (ซึ่งก็อาจจะรวมถึงนิตยสารฉบับนี้ที่คุณกำลังถืออยู่ในมือก็ได้!) และก็ทำให้เราตื่นเต้นเร้าใจ โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม

เมื่อความแยบคายของ sex เริ่มถูกคลี่คลาย เราก็จะเข้าใจว่า sex นั่นว่าด้วย body มากกว่าบางวัตถุที่ถูกแสดงว่าเป็นสัญญลักษณ์ของ sex

sex ยึดโยงเข้ากับ body อย่างแบ่งแยกไม่ได้ ที่ไหนมี body ที่นั่นก็พร้อมจะมี sex

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s